Ittasan vagy betegen
már nem dolgozhatsz – 1. rész

Interjú Oláh Tiborral, a PAN Corp Reorg Kft. ügyvezetőjével

A termelékenység növelése egy olyan kifejezés, melynek hallatán minden gyártó vállalat
felkapja a fejét. Az ipari fejlődés azt eredményezte, hogy a munkáltatók fontos gazdasági érdeke a munkavállalók egészségének és biztonságának a megóvása. Jelenleg a koronavírus-járvány miatt a munkavállalók 100 százalékának kellene napról napra megvizsgálni az egészségi állapotát.
Ez nem is annyira könnyű, mint azt gondolnánk.

Oláh Tiborral, a PAN Corp Reorg Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk az iparban
előforduló nehézségekről és a kétirányú biztonsági folyamatok automatizálásának előnyeiről.

A cégeknek a korábbinál hangsúlyosabban kell a hatékonyságra fókuszálniuk. Az ittas vagy beteg munkatársak rossz fényben tüntetik fel a munkáltatót, és csökkentik a hatékonyságot. Mennyire elterjedt az, hogy másnaposan, ittasan vagy betegen végeznek munkát a magyar munkavállalók?

Pontos statisztikával nem rendelkezünk ezzel kapcsolatban. Ennek az a legfőbb oka, hogy a mindenkori valós létszámadatokhoz képest elenyésző számú ellenőrzés/kutatás/mérés történik, az is leginkább rendkívüli eseményhez kapcsoltan. A kis százalékú, véletlen kiválasztáshoz kapcsolt ellenőrzési hatékonyság sem pontosan visszakövethető annak manualitása, papíralapúsága miatt, illetve a tényfeltárásba is szűrődhet olyan szubjektív tényező, ami végső soron gátolja a mérhetőséget, visszakereshetőséget, egyszersmind a valós biztonsági kitettség nyilvántarthatóságát. Amíg nincs közvetlen veszélyhelyzet, hatósági intézkedés, addig nehéz releváns statisztikai adattot nyilvántartani ennél fogva nem is lehetséges a biztonsági folyamatokra a gyári működési normatívákhoz hasonló KPI- t ültetni. A nem megfelelő munkaképes állapot a biztonságtudat, a lojalitás és az ellenőrzés hiányát is jelezheti. Azt nehéz megítélni, hogy mennyire elterjedt ez a jelenség, azonban az biztos, hogy a 100%- os, kötelező szűrés, mérhető eredménnyel jár. Alapvetően a biztonsági elemek hatásfokának egy része látens halmaz. Nem könnyű adattá formálni a visszatartó erőt, azért a leggyakoribb rizikót jelentő körülmény(eke)t a munkaképesség csökkenését kiváltó káros befolyást, szűrésekkel teszünk mérhetővé, amíg a visszatartó erő hatékonysága, mégiscsak láthatóvá válik. Egy átfogó, minden személyre kiterjedő ellenőrzés bevezetésével egzakt módon bizonyítható, hányan nem képesek megfelelni az elvárásoknak, illetve kijelenthető, hogy akár 100 százalékban lojális a beérkező munkaerő.

Magyarországon mely iparágakra jellemző a munkatársak ittassága?

Nem az iparág a releváns kérdés, hanem az ennek a megelőzésével kapcsolatos elköteleződés és a szemlélet érvényre juttatása. Nyilván vannak olyan munkahelyek, ahol kevesebb az ellenőrzés, ott a veszélyeztetettség is nagyobb, de ez nem iparági, inkább felelősségi kérdés. A magas vállalati kultúra természetes működési elve az együttműködés és a vállalati érdek képviselete, tekintve, hogy a tulajdonos dolgozók irányába megnyilvánuló szemléletének minősége ezt indukálja. Addig amíg ez az egyéni felelősségvállaláson és kölcsönös lojalitáson alapuló szemlélet lesz az uralkodó, addig a megelőzésre koncentráló ellenőrzések fontossága megmarad. Ahol a következetes ellenőrzés beágyazott, ott a visszaélések száma csökken, majd idővel meg is szűnhet a kutatott témában. Kiemelkedő nehézségekkel ott küzdenek, ahol arányaiban meghatározó az időszakosan igénybe vett bérmunkások, a kölcsönzött munkaerő száma. Az ő esetükben nagy jelentőséggel bír a mindenkin végrehajtott, azonos minőségű biztonsági protokoll. Egyrészt azért, mert a kölcsönzött munkaerőnek nincs kialakult elköteleződése az adott területtel, termelőüzemmel – nyilvánvalóan azért, mert tisztában vannak azzal, hogy csak bizonyos időszakra alkalmazták őket. A következetes és állandó biztonsági intézkedések képesek együttműködésre sarkallni az ilyen dolgozókat. Ehhez automatizmusokra és jól képzett operátorokra van szükség.

Ha egy cégnél munkahelyi balesetet szenved egy ittas munkatárs, az ittasság mentesítheti a vállalatot a felelősség alól?

Ha a definíciót nézzük, akkor az ittasság alapvetően az egyénhez köthető munkafegyelmi anomália. Ám nem kerülhető meg az a kérdés, hogy miként standardizálja egy vállalat a munkabiztonsági szűréseket, a munkaalkalmasság feltételeinek ellenőrzött meglétét. A következetes biztonságirányítás azt ígéri, hogy az ismert veszélyforrásokat megelőző intézkedésekkel, kutatásokkal közömbösítjük, az új veszélyforrásokat pedig a feltárási pillanathoz legközelebbi időpontban javító intézkedésekkel kiiktatjuk, amíg a rendszerszintű semlegesítésük eszközökkel/ szabályzóval/ személyzettel megoldhatóvá nem válik. Nincs biztonsági audit, ami ne vizsgálná az immunitáshoz kapcsolódó szűrőképességet a biztonsági hatékonyság terén és ne lenne kíváncsi a sebezhetőségi kitettségre.

Az ittasság ellen mit vethet be a vállalat HR részről, és mit technológiai részről?

A HR részről az integrációs folyamatba iktatott szűrő és a kommunikáció két nagyon fontos lehetőség. Már az első pillanatban tapasztalnia kell a dolgozónak látványelemekkel és gyakorlati követelményekkel, hogy markánsan elkülönül a civil és munkahelyi tér. Ez a pillanat megismételhetetlen, tehát olyan magasra kell helyezni az első biztonsági küszöböt, hogy annak leküzdése gondolkodásmódbeli különbséget jelentsen egy hétköznapi rutinhoz képest. Láttatni azt, hogy mi az, amit el kell kerülni, és figyelmeztetésekkel – akár szankciók kilátásba helyezésével – érvényre juttatni a szabályokat. Ez egyébként egyáltalán nem új keletű találmány. Én abban látom a jövőt, hogy az egyének fontosságát és felelősségét hangsúlyozza a vállalat. Ezzel eljutnak az együttműködés új szintjére, ahol nemcsak néhány ember feladata a biztonság, hanem mindenkié – azaz mindenki részese a biztonság kialakításának. Olyan eszközre van szükség, amit ugyanúgy használ a vezérigazgató, mint a fizikai munkás. A példamutatás- kommunikáció, következetesség-kommunikáció, meghatározó, sokkal inkább hatékony együttműködést generál. Ez új, felelős közösséget eredményez. Erre a legkiválóbb eszköz az iSaac. Ez a folyamat nem gyors, hanem fenntartható, az új ökoszisztéma alapja egy modern vállalatnál.

Cikkünk következő része itt olvasható.